Sposób korespondencji między urzędami a obywatelami od kilkudziesięciu lat pozostaje taki sam – listy pocztowe. Jest to obecnie jedyny urzędowy sposób oficjalnej komunikacji. Tylko czy na pewno taki dobry?

W dobie coraz lepszych zarobków, strefy Schengen, lepszej komunikacji itp. ludzie często zmieniają miejsce zamieszkania czy też dużo podróżują. Często nie mają fizycznej możliwości być w miejscu zameldowania przez długi czas. A to zazwyczaj na ten adres dostarczane są listy z najróżniejszych urzędów. I jest to duży problem – ponieważ nie dostarczenie listy nie powoduje, że według prawa osoba nie została poinformowana. Dlatego spotykane są sytuacje, gdy po kilku latach obywatele dowiadują się, że trwa przeciwko nich jakaś sprawa w sądzie lub mają jakiś dług wobec gminy.

Problem ten w końcu chyba ktoś zauważył w Ministerstwie Cyfryzacji, ponieważ rozpoczęto prace nad projektem e-Doręczenia. Jest to projekt, którego głównym elementem jest dostarczanie urzędowej korespondencji bezpośrednio za pomocą e-maila – czyli w końcu jakieś mobilne rozwiązanie.

Szczegóły tego rozwiązania już są dostępne na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Zakończenie projektu planowane jest na rok 2021. Po wdrożeniu tego rozwiązania ma być one domyślnym sposobem komunikacji urzędów z obywatelami i ma być równie prawnie innym dostępnym metodom takim jak list polecony.

Dobrą wiadomością jest to, że ten sposób komunikacji nie będzie tylko jednostronny – obywatele przy użyciu tego systemu będą mogli również informować urzędy o swoich sprawach. Cała komunikacja ma posiadać odpowiednie, najwyższej klasy zabezpieczenia oraz być przyjazna dla użytkowników. Według najnowszych przecieków tym systemem ma zajmować się Poczta Polska w ramach swojej platformy Envelo.

Obecnie istnieje już system ePUAP, w którym obywatele mogą załatwiać niektóre sprawy w urzędach. Nowe rozwiązanie ma być docelowo częścią systemu ePUAP – w którym to będziemy odbierać korespondencję od urzędów. Podobnie jak w przypadku listów poleconych w przypadku nie odebrania korespondencji od urzędu również będzie domniemanie, że zostało ono odebrane.

A Wam jak się podoba idea e-Doręczenia? Podzielcie się swoimi uwagami w komentarzach!

Dodaj komentarz

avatar